PL EN


2019 | 53 | 4 | 79-97
Article title

Decentralized Business Models: Impact of blockchain technology on business model generation

Authors
Content
Title variants
PL
Zdecentralizowane modele biznesowe: wpływ technologii blockchain na modele biznesowe
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Chociaż technologia łańcuchów blokowych, od czasu jej pierwszej prezentacji w Bitcoin Whitepaper, spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno osób prywatnych jak i publicznych organizacji międzynarodowych, jej rozwój nie zawsze był entuzjastycznie przyjmowany i często powodował więcej zamieszania niż się spodziewano. Chociaż obecnie prawie wszyscy zgadzają się, że łańcuch blokowy jest (technologicznie) wielkim następcą Internetu, jego ogromny potencjał jest również dużym wyzwaniem. Stworzyły one złożony ekosystem, a wiele inicjatyw jest dalekich od pierwotnej propozycji łańcucha blokowego. W rezultacie kluczowe stało się zrozumienie, co technologia łańcuchów blokowych ma do zaoferowania, jaki wpływ może mieć na istniejące przedsiębiorstwa oraz czy łańcuch blokowy pozwala na tworzenie nowych modeli biznesowych. Celem opracowania jest omówienie i ocena zarówno potencjału łańcucha blokowego, jak i jego ograniczeń oraz implikacji dla rozwoju i tworzenia modeli biznesowych.
EN
Even though blockchain technology, since its first presentation in the Bitcoin whitepaper, has received lots of attention from both individuals, or private and public international organizations, its development has not always been enthusiastically welcomed and often created more confusion than expected. Albeit currently almost everyone agrees that blockchain is (technology-wise) the great successor of the Internet, its tremendous potential is also highly challenging. Growing number of various constructs utilizing blockchain technology in a very innovative manner have emerged. However, they have also created a complex ecosystem with many initiatives being far away from the original blockchain proposition. As a result, it has become crucial to understand what blockchain technology has to offer, what kind of impact it could have on existing businesses, and whether blockchain allows new business models to be created. The aim of this paper is to discuss and evaluate both the blockchain’s potential, as well as its limitations and its implications for development and generation of business models.
Year
Volume
53
Issue
4
Pages
79-97
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0013_6509
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.