PL EN


1972 | V | 213-268
Article title

Recydywiści alkoholicy w wieku 35–41 lat o późnym początku przestępczości

Content
Title variants
EN
Recidivists-alcoholics Aged Between 35–41 Whose Delinquency Started Late
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publikacja posiada następującą strukturę: I. Stanisław Batawia: Problematyka wczesnego alkoholizmu II. Stanisław Szelhaus: Wyniki badań recydywistów alkoholików o początku przestępczości po ukończeniu 25 lat 
Year
Issue
V
Pages
213-268
Physical description
Dates
published
1972-09-04
Contributors
References
 • Amark C., A study in alcoholism. Clinical, social-psychiatric and genetic investigations, Stockholm 1951.
 • Batawia S., Młodociani i młodzi recydywiści w świetle badan kryminologicznych, „Archiwum Kryminologii” 1965, t. III.
 • Batawia S., O znaczeniu wczesnego rozpoznania początków alkoholizmu, „Problemy Alkoholizmu” 1971, nr 12.
 • Falewicz J., Młodzi robotnicy, „Problemy Alkoholizmu” 1970, nr 10/11.
 • Falewicz J.K., Spożycie alkoholu w latach 1961–1968 w świetle badan ankietowych, „Problemy Alkoholizmu” 1972, nr 1.
 • Falewicz J.K., Uwarunkowanie spożycia napojów alkoholowych. Wyniki ankiety ogólnopolskiej z 1968 r., „Problemy Alkoholizmu” 1972, nr 2.
 • Gibbens T., Silberman M., Alcoholism among prisoners, „Psychological Medicine” 1970, t. 5, nr 1.
 • Glatt M., Alcoholism – a community liability and responsibility, „International Journal of Social Psychiatry” Special Edition 1964, nr 4.
 • Glatt M., Hill D., Alcohol abuse and alcoholism in the young, 14 Colloque international sur la prevention et le traitement de l’alcoolisme, Comptes Rendus Préliminaires, Milane 1968.
 • Grygier T., The chronic petty offender. A law enforcement or a welfare problem, „Journal of Research in Crime and Delinquency” 1962, t. 1, nr 2.
 • Hassal C., Development of alcohol addiction in young men, „British Journal of Preventive & Social Medicine” 1969, t. 23, nr 1.
 • Jones H., Alcoholic addiction. A psycho-social approach to abnormal drinking, Tavistock, London 1963.
 • Kardos G., Einige Angaben zu den sozialpsychiatrischen Fragen des Alkoholismus, Comtes Rendus Préliminaires, Milane 1968.
 • Kardos G., Looky A., Izabados C., Szoller E., Einige Angaben zu neueren Methoden und Problem der Behandlung der Alkoholiken, „British Journal of Addiction” 1968, t. 63.
 • Lint J., Schmidt W., Consumption averages and alcoholism prevalence. A brief of epidemiological investigations, „British Journal of Addiction” 1971, t. 66, nr 2.
 • Orford J., Postoyan S., Drinking behaviour and its determinants amongst university students in London. Addiction Research Unit, Institute of Psychiatry, London 1970 (maszynopis).
 • Ostrihanska Z., Rozmiary alkoholizmu u wielokrotnych recydywistów, „Problemy Alkoholizmu” 1969, nr 12.
 • Ostrihanska Z., Wielokrotni recydywiści o wczesnym i późnym początku karalności, „Archiwum Kryminologii” 1969, t. IV.
 • Piatnicka I., Portnow A., Klinika alkogolizma, Leningrad 1971.
 • Pittman D., Gordon C., Criminal careers of the chronic drunkenness offender [w:] David J. Pittman and Charles R. Snyder (ed.) Society, culture and drinking patterns, Wiley, New York-London 1962
 • Schüler E.: Probleme der Determination und Vorbeugung von Alkoholmissbrauch und damit im Zusammenhang stehender Kriminalität in der DDR, „Aktuelle Beiträge der Staats- und Fechtswisenschaft” 1969, t. 49.
 • Segal B., Alkoholizm, Moskwa 1967.
 • Święcicki A., Korczak C., Leowski J., Ziółkowski Z., Picie napojów alkoholowych przez uczniów szkół warszawskich. Wyniki badan ankietowych, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny, Warszawa 1967.
 • Święcicki A., Spożycie napojów alkoholowych w Polsce w świetle badan ankietowych, „Archiwum Kryminologii” 1964, t. II.
 • Święcicki A., Struktura spożycia i charakterystyka konsumentów napojów alkoholowych w Polsce, „Walka z Alkoholizmu” 1963, nr 5/6.
 • Szelhaus S., Analiza przestępczości wielokrotnych recydywistów, „Archiwum Kryminologii” 1969, t. IV.
 • Szelhaus S., Młodociani recydywiści (społeczne czynniki procesu wykolejania), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
 • Szelhaus S., Wyniki badań przestępczości 777 alkoholików 1963 r. (niepublikowane)
 • Tähka V., The alcoholic personality. A clinical study, Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki 1966.
 • Tuominen E., On skid-row alcoholics and their norms, „Alcoholpolitik” 1963, nr 4.
 • Warder J., Ross C., Age and alcoholism, „British Journal of Addiction” 1971, t. 66, nr 1.
 • Wieser S., Die Persönlichkeit der Alkoholtäter, „Kriminalbiologische Gegenwartsfragen” 1964, z. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK1972D
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.