PL EN


1985 | XII | 101-112
Article title

Problematyka pasożytnictwa społecznego: aspekty prawne

Authors
Content
Title variants
EN
Problems of ”social parasitism”: legal aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
XII
Pages
101-112
Physical description
Dates
published
1985-10-16
Contributors
References
 • Argumenty z legislacyjnego tygla, „Gazeta Prawnicza” 1982, t. 440, nr 14.
 • Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, Dz.U. z 1981 r. Nr 29 poz. 154.
 • Konwencja nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy, Dz.U. 1959 r. Nr 39 poz. 240.
 • Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r., Dz.U. 1959 r. Nr 20 poz. 122.
 • Kozłowski M., Czy można karać pracą, „Tygodnik Powszechny” 12 września 1982, nr 37.
 • Opinia Instytutu Państwa i Prawa PAN o projekcie ustawy „o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy” (nie publikowana).
 • Podemski S., Czternaście lat wątpliwości, „Polityka” 5 czerwca 1982, nr 16 (1309).
 • Projekt ustawy z 1971 r. w sprawie zapobiegania i zwalczania pasożytnictwa społecznego, „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” z 16 marca 1971, nr 3.
 • Rejman G., Mam wątpliwości, „Rzeczywistość” 19 września 1982, nr 18 (48).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia ewidencji osób nie pracujących i nie pobierających nauki w szkole, Dz.U. 1982 r. Nr 45, poz. 304.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonywania robót na cele publiczne przez osoby wpisane do wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy, Dz.U. z 1983 r. Nr 17, poz. 81.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy, Dz.U. 1982 r. Nr 45, poz.305.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lutego 1983r. w sprawie świadczeń pieniężnych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla osób wykonujących roboty na cele publiczne, Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 64.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego, Dz.U. z 1981 r. Nr 32 poz. 187.
 • Rymuszko M., Chłodnym okiem, „Prawo i Życie” 17 lipca 1982, nr 20(915).
 • Rzeczypospolita z 19 maja 1982 r., nr 107.
 • Skupiński J., Przeciw ustawie o pasożytnictwie, ,,Polityka" 26 czerwca 1982, nr 19(1312).
 • Sprawozdanie stenograficzne z 27 posiedzenia Sejmu PRL z dnia 26 października 1982 r., Sejm PRL, Kadencja VIII - Sesja V, Warszawa 1982.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r. Nr 13 poz. 94.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1983. Nr 39 poz. 176.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy, Dz.U. z 1982 r. Nr 34, poz.229.
 • Wasilkowski J., Przemówienie na plenarnym posiedzeniu Sejmu w kwestii projektu kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1969, nr 4-5.
 • Większe konsekwencje w zwalczaniu zjawiska uchylania się od pracy (PAP), „Głos Wybrzeża” 10 sierpnia 1983, nr 187 (10586).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK1985I
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.