PL EN


2008 | XXIX-XXX | 643-652
Article title

Culture defence a polskie prawo karne

Authors
Content
Year
Issue
Pages
643-652
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
author
References
 • Carsstens P.A. (2003). The Cultural Defence in Criminal Law: South African Perspectives. Pretoria: University of Pretoria.
 • Combating Hate Crimes in the OSCE Region: An Overview of Statistics, Legislation, and National Initiatives (2005), OSCE/ ODHIR.
 • Donovan J.M., Garth J.S., Delimiting the culture defense, www.works.bepress.com.
 • Dz.U. 2002, Nr 22, poz. 209.
 • Iglicka K., Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowych, „Raporty i Analizy”, nr 7/04.
 • Janiszewski B. (2006). Dolegliwość jako element współczesnej kary kryminalnej [w:] J. Giezek (red.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. (Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka). Kraków: Zakamycze.
 • Kupidura J., Wielokulturowość, www.e-polityka.pl.
 • Merle J.C. (2006). Cultural defense, hate crimes and equality before the law, „Ethic@: An International Journal for Moral Philosophy”, t. 5 (1).
 • Phillips A. (2003). When culture means gender: issues of cultural defence in the English courts, „Modern Law Review”, t. 66.
 • Renteln A.D. (2005). The use and abuse of the cultural defense, „Canadian Journal of Law and Society”, nr 1.
 • Sillamy N. (1995). Słownik psychologii, przeł. K. Jarosz. Katowice: „Książnica”.
 • Sozański J. (2002). Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim i wspólnotowym. Warszawa: „Kodeks”.
 • Staszczak Z. (red.) (1987). Słownik etnologiczny: terminy ogólne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sykuna S., Zajadło J. (2007). Kontrowersje wokół tzw. obrony przez kulturę – okoliczność wyłączająca winę, okoliczność łagodząca czy nadużycie prawa do obrony?, „Przegląd Sądowy”, nr 6.
 • Szostkiewicz A. (2008). ABC islamu, „Polityka”, nr 10.
 • Świda W. (1989). Prawo karne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008AX
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.