PL EN


2008 | XXIX-XXX | 719-727
Article title

Rodzaj popełnionego przestępstwa jako dyrektywa wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych za uchylanie się od alimentacji

Authors
Content
Year
Issue
Pages
719-727
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
References
 • Hołda Z. (2005) [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Gdańsk: „Arche”.
 • Kołakowska-Przełomiec H. (1989). Przestępstwa niealimentacji: studium kryminologiczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Lelental S. (2001). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U. 2002, Nr 207, poz. 1761, z późn. zmianami).
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2005 r., II AKo 1/05.
 • Ratajczak A. (1980). Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego (zagadnienia wybrane). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego (Dz.U. Nr 152, poz. 1496).
 • Statystyka penitencjarna Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
 • Szwarc A.J. (1984). Przestępczość przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w Polsce w latach 1948–1980 w świetle statystyki kryminalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 1380).
 • Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2003 r., sygn. akt II KK 125/03.
 • Wyrok SN z dnia 3 lipca 2007 r., III KK 144/07.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008BE
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.