PL EN


2008 | XXIX-XXX | 827-836
Article title

O dysfunkcjach władzy

Authors
Content
Year
Issue
Pages
827-836
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
author
References
 • Górniok O. (2000). Pojęcie korupcji [w:] Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Jarosz M. (2003). Pułapki prywatyzacji. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jarosz M. (2004). Władza. Przywileje. Korupcja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jarosz M. (2005). Macht, Privilegen, Korruption. Wiesbaden: Harrasovitz Verlag.
 • Jarosz M. (2006). Okazja czyni złodzieja, czyli proces transformacji i prywatyzacji w Polsce [w:] A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza. Uwarunkowania. Przeciwdziałanie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Jarosz M. (2007). Nowy układ przywilejów [w:] A. Kojder, Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne. Kraków: Komitet Socjologii PAN – Wydawnictwo WAM.
 • Jarosz M. (2007). Transformacja. Elity. Społeczeństwo. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jarosz M. (2008). Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym. Warszawa: Oficyna Naukowa – Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Jarosz M. (red.) (2001). Manowce polskiej prywatyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Kojder A. (2008). Dyskretne formy wykluczenia prawnego [w:] M. Jarosz (red.), Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym. Warszawa: Oficyna Naukowa – Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Kubiak A. (2003). Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pysz P. (2008). Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Quo vadis Polonia?, „Osteuropa” 2006, nr 11–12.
 • Raciborski J. (red.) (2006). Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Zagrożenie korupcją w roku 2001 i 2002 (2003), Biuletyn Informacyjny Departamentu Strategii Kontrolnej NIK, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008BM
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.