PL EN


2008 | XXIX-XXX | 859-869
Article title

Przyczyny okrucieństwa i przestępczości. Batawia, Pawełczyńska, Kępiński – refleksje oświęcimskie

Authors
Content
Title variants
EN
Origins of Cruelty and Crime. Batawia, Pawełczyńska, Kępiński – Auschwitz-Related Reflections
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
Pages
859-869
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
author
References
 • Batawia S. (1939). Niepoprawność przestępców w świetle badań nad bliźniętami kryminalnymi, „Archiwum Kryminologiczne”, t. 3, z. 1/2.
 • Batawia S. (1950). Przedmowa [w:] W. Łuniewski, Zarys psychiatrii sądowej. Rękopis opracował do druku Stanisław Batawia. Warszawa: Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Batawia S. (1984). Wstęp do nauki o przestępcy. Zagadnienie skłonności przestępczych, przedm. W. Makowski, przedm. do wyd. 2 Z. Ostrihanska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Batawia S. (2003–2004). Rudolf Höss, komendant obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, „Archiwum Kryminologii”, t. XXVII.
 • Batawia S., Sochoń J., Kołakowskiej H. (1958). Proces społecznego wykolejania się nieletnich przestępców. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kępiński A. (1989). Poznanie chorego. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Kępiński A. (2005). Refleksje oświęcimskie, wybór i wstęp Z.J. Ryn. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Moczarski K. (2004). Rozmowy z katem. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 • Norwid M. (1962). Z psychopatologii nadludzi, „Przegląd Lekarski”, nr 1a.
 • Ossowska M. (1946). Wzór obywatela w ustroju demokratycznym. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych.
 • Pawełczyńska A. (2004). Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia. Lublin: Wydawnictwo Test.
 • Radzinowicz L. (1935). Nowy ustrój penitencjarny w Niemczech, „Archiwum Kryminologiczne”, t. 2, z. 1/2.
 • Stehn J. (oprac.) (1965). Wspomnienia Rudolfa Hössa, komendanta obozu oświęcimskiego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008BP
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.