PL EN


2008 | XXIX-XXX | 871-883
Article title

Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej – korzyści dla stron

Authors
Content
Title variants
EN
Mediation as a Form of Restorative Justice: Benefits of the Parties
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
Pages
871-883
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
author
References
 • Consedine J. (2004). Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, przeł. M. Wołodźko, K. Gradoń. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej.
 • Kodeks etyki mediatora (2002), 1 wyd. Warszawa: Polskie Centrum Mediacji.
 • Kodeks etyki mediatora (2003), 2 wyd., poprawione i uzupełnione o nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
 • Lipińska M., Stawicki R. (oprac.) (2004). Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 1-2 grudnia 2003 r.
 • Marshall T.F. (1998). Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development of Statistics Directorate, www.restorativejustice.org.
 • Murzynowski A. (2003). Ocena nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego w odniesieniu do instytucji mediacji, „Mediator”, nr 25 (2).
 • Rekomendacje Rady Europy: zalecenie nr R (99)19 o mediacji w prawie karnym.
 • Safjan M. (2003). Tezy wystąpienia na Konferencji: Mediacja w Krajach Unii Europejskiej w Polsce, „Mediator”, nr 25 (2).
 • Umbreit M.S. (1999). What is Restorative Justice. St. Paul: University of Minnesota, Center for Restorative Justice and Peacemaking.
 • Wright M. (1982). Making Good. London: Burnett Book.
 • Wright M. (2001). Sprawiedliwość naprawcza i mediacja, w: Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności. Warszawa: Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu RP.
 • Zehr H. (1996). Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice. Ontario: Herald Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008BQ
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.