PL EN


2008 | XXIX-XXX | 143-153
Article title

Kierunki rozwoju kryminologii w Rosji

Content
Year
Issue
Pages
143-153
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
References
 • Awaniesow G.A. (red.), Kriminołogija, Moskwa 2006.
 • Błuwsztejn J.D., Zirin M.I., Romanow W.W., Profiłaktika priestuplenij. Mińsk 1986.
 • Burłakow W.N., Miljukow S.F., Sidorow S.A., Spiridonow L.I. (red.), Kriminołogija, Sankt Petersburg 1995.
 • Burłakow W.N., Oriechow W.W., Indiwidualnoje prieduprieżdienije priestuplenij. Woprosy, tieorii i praktyki, Leningrad 1988.
 • Dołgowa A.I. (red.), Kriminołogija, Moskwa 2000.
 • Dołgowa A.I. (red.), Kriminołogija, Moskwa 2005.
 • Dołgowa A.I. (red.), Kriminołogija. Moskwa 2007.
 • Gawriłow B.J., O riealnosti rossijskoj ugołownoj statistiki, „Zakonnost” 1999, nr 6.
 • Gawriłow B.J., Sposobna li rossijskaja statistika o priestupnosti stat’ riealnoj?, „Gosudarstwo i Prawo” 2001, nr 1.
 • Gilinskij J.I. (red.), Socjalnyj kontrol nad diewiantnostju sowriemiennoj Rossiji, Sankt Petersburg 1998.
 • Gilinskij J.I., Diewiantnoje powiedienije i socjalnyj kontrol w usłowiach krizisa rossijskowo obszcziestwa, Sankt Petersburg 1995.
 • Gilinskij J.I., Kriminołogija, Sankt Petersburg 2002.
 • Gilinskij J.I., Poniatje priestupnosti w sowriemiennoj kriminołogii [w:] J.I. Gilinskij, Diewiantnost’, priestupnost’, socjalnyj kontrol. Izbrannyje statii, Sankt Petersburg 2004.
 • Hercenzon A.A., Wwiedienije w sowietskuju kriminołogiju, Moskwa 1965.
 • Inszakow S.M., Kriminołogija, Moskwa 2001.
 • Inszakow S.M., Zarubieżnaja kriminołogija, Moskwa 1997.
 • Jakowlew A.M., Priestupnost’ i socjalnaja psichołogija, Moskwa 1971.
 • Jaroszenko O.N., Kriminołogiczieskaja charaktieristika poniatja „priestupnost” [w:] A.I. Dołgowa, W.W. Astanin, O.A. Jewłanowa, O.S. Ilin, J.D. Szełkownikowa, J.M. Juckowa (red.), Probliemy priestupnosti. Tradicjonnyje i nietradicjonnyje podchody, Moskwa 2003.
 • Karpiec I.I., Priestupnost’ iluzji i realnost’, Moskwa 1992.
 • Karpiec I.I., Probliema priestupnosti, Moskwa 1969.
 • Koniew A.A., Priestupnost’ w Rossiji i jejo sostojanije, Niżnij Nowgorod 1993.
 • Kudriawcew W.N., Eminow W.J. (red.), Kriminołogija, Moskwa 1997.
 • Kudriawcew W.N., Eminow W.J. (red.), Kriminołogija, Moskwa 2002.
 • Kudriawcew W.N., Eminow W.J. (red.), Kriminołogija. Moskwa 2005.
 • Kudriawcew W.N., Genezis priestuplenija. Opyt kriminołogiczieskowo modelirowanija, Moskwa 1998.
 • Kudriawcew W.N., Nrawy pieriechodnowo obszcziestwa, Moskwa 2000.
 • Kudriawcew W.N., Priczinnost’ w kriminołogiji, Moskwa 1968.
 • Kudriawcew W.N., Pricziny prawonaruszienij, Moskwa 1976.
 • Kudriawcew W.N., Strategija borby s priestupnostju, Moskwa 2003.
 • Kuzniecowa N.F. (red.), Kriminołogija, Moskwa 2006.
 • Kuzniecowa N.F., Łuniejew W.W. (red.), Kriminołogija, Moskwa 2004.
 • Kuzniecowa N.F., Priestuplenije i priestupnost’, Moskwa 1969.
 • Laskowska K., Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne, „Temida 2”, Białystok 2006.
 • Lejkina N.S., Licznost’ priestupnika i ugołownaja otstwiennost’, Leningrad 1968.
 • Łuniejew W.W., Priestupnost’ XX wieka. Mirawyje regionalnyje i rossyjskije tiendencji, Moskwa 1997.
 • Łuniejew W.W., Priestupnost’ XX wieka. Mirawyje regionalnyje i rossyjskije tiendencji, Moskwa 1999.
 • Małkow W.D. (red.), Kriminołogija, Moskwa 2004.
 • Noj I.S., Mietodołogiczieskije probliemy sowietskoj kriminołogiji, Saratow 1975.
 • Owczinskij W.S., Eminow W.J., Jabłokow N.P. (red.), Osnowy borby s organizowannoj priestupnostju, Moskwa 1996.
 • Pak P.A., Lichołat I.G., Suszczienko S.A., Kriminołogija w woprosach i otwietach, Rostów nad Donem 2000.
 • Potockij N.K., Sbornik mietodołogiczieskich matieriałow po kursu „Kriminołogija”, Moskwa 2006.
 • Sacharow A.B., O licznosti priestupnika i priczinach priestupnosti w SSSR, Moskwa 1961.
 • Starkow O.W., Kriminopenołogija, Moskwa 1997.
 • Struczkow N.A., Probliema licznosti priestupnika, Leningrad 1983.
 • Szestakow D.A., Siemiejnaja kriminołogija, Sankt Petersburg 1996.
 • Zwirbul W.K., Kłoczkow W.W., Mińkowskij G.M., Tieoreticzieskije osnowy prieduprieżdienija priestupnosti, Moskwa 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008M
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.