PL EN


2008 | XXIX-XXX | 193-202
Article title

Rodzaje popełnionych przestępstw a różnice osobowościowe ich sprawców

Authors
Content
Year
Issue
Pages
193-202
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
author
References
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, „Arche”, Gdańsk 2004.
 • Buss A.H., The Psychology of Aggression, Wiley, New York−London 1961.
 • DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wyd. 4, American Psychiatric Association, Washington 1994.
 • Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Kucharewicz J., Psychologiczna analiza procesów motywacyjnych przestępstw popełnionych przez nieletnich, nieopublikowana praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice 2008.
 • Leary T., Interpersonal Diagnosis of Personality, a Functional Theory and Methodology for Personality Evaluation, Ronald Press Co., New York 1957.
 • Stanik J.M., Inwentarz do badania zaburzeń osobowości według DSM-IV; IBZO-DSM-IV (M. Radochońskiego i J.M. Stanika), [w:] J.M. Stanik (red.), Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 • Stanik J.M., Możliwości diagnozy różnicowej stanów reaktywnych za pomocą testu SUI, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 1997, nr 6.
 • Stanik J.M., Roszkowska A., Kucharewicz J. (2006). Psychologiczna diagnoza zachowań agresywnych w świetle badań Skalą Agresji Buss-Durkee (SABD) − wyniki badań i normalizacja testu [w:] J.M. Stanik (red.), Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 • Stanik J.M., Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI), Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1994.
 • Stanik J.M., Wybrane koncepcje i wyniki badań kryminologicznych a perspektywy resocjalizacji [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008P
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.