PL EN


2008 | XXIX-XXX | 227-238
Article title

Czynniki kryminogenne przestępczości podatkowej

Authors
Content
Title variants
EN
Criminogenic Factors in Tax Fraud
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
Pages
227-238
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
author
References
 • Borutka T., Mazur J., Zwoliński A., Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo Paulinianum, Częstochowa 1999.
 • Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Collins M.H., Evasion and avoidance of tax at the international level, „European Taxation” 1988, nr 8.
 • Dominik D., VAT-owska „karuzela”, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej” 2006, nr 10.
 • Famulska T., Zdolność podatkowa podatnika VAT, „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 4.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, przeł. W. Kisiel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Głuchowski J., Prawo podatkowe państw zachodnich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1986.
 • Gomułowicz A., Postulat sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo podatkowe [w:] B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, R. Mastalski (red.), Studia z dziedziny prawa podatkowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 1998.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Grabińska T., Zabierowski M., Aksjologiczny krąg Solidarności: rekonstrukcja uniwersalizmu solidarnościowego i jego uzasadnienie w nauce społecznej Jana Pawła II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Holtgrewe K.G., Der Steuerwiderstand, Finanzwissenschaftliche Forschungsarbeiten, Duncker & Humblot, Berlin 1954.
 • Jasiński W., Relacje między przestępstwami podatkowymi a praniem pieniędzy, „Kontrola Państwowa” 2000, nr 1.
 • Johanson L., Magnusson D., Oszustwa związane z podatkiem VAT jako „pomysł na prowadzenie interesów” – zagrożenie dla państwa i gospodarki [w:] A. Adamski (red.), Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2003.
 • Karwat P., Obejście prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 2.
 • Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1996.
 • Konarska-Wrzosek V., Prawnokarne instrumenty walki z przestępczością zawodową i zorganizowaną przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 4.
 • Kosikowski C., Problemy zmiany systemu i prawa podatkowego. „Państwo i Prawo” 1990, z. 3.
 • Krajewska A., Podatki. Unia Europejska. Kraje nadbałtyckie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Krasnodębski R., Unikanie płacenia podatków, „Przegląd Podatkowy” 1994, nr 1.
 • Laskowska K., Kryminologiczne aspekty współczesnej przestępczości zorganizowanej w Polsce, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2002, nr 3.
 • Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Małecki J., Z problematyki sankcji w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT [w:] B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, R. Mastalski (red.), Studia z dziedziny prawa podatkowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 1998.
 • Mastalski R., Interpretacja prawa podatkowego: źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989.
 • Niesiołowski J., Paszkiewicz R., Zagadnienie przymusu w prawie, „Państwo i Prawo” 1989, z. 10.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.
 • Ogrodnik S., Podatek − zagadnienie ekonomiczne i moralne, „Educator”, Częstochowa 2000.
 • Pabiański T., Śliż W., Zorganizowane działania przestępcze wykorzystujące mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT cz. 1, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 1.
 • Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Pietrewicz M., Polityka fiskalna, „Poltext”, Warszawa 1993.
 • Ryan L.V., Wyzwania moralne w czasach transformacji gospodarczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, nr 1.
 • Schalten H., Die Steuermentalität der Völker im Spiegel ihrer Sprache, Köln 1952.
 • Schmöldes G., Finanz- und Steuerpsychologie, Rowohlt, München 1970.
 • Sobuś M., Zjawisko ucieczki przed opodatkowaniem, „Radca Prawny” 2002, nr 3.
 • Sokołowski J., Przyczyny unikania podatków, „Przegląd Podatkowy” 1992, nr 3.
 • Sokołowski J., Zapobieganie oszustwom podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 1992, nr 9.
 • Stark K.J., The right to vote on taxes, „Northwestern University Law Review” 2001 , t. 96.
 • Wilk L., Jeszcze w sprawie tzw. niekaralności korekt deklaracji podatkowych, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 7−8.
 • Wilk L., Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 • Wójcik J.W., Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, „Twigger”, Warszawa 2002.
 • Zając A., Prognoza przestępczości podatkowej, „Jurysta” 2001, nr 12.
 • Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, „Daimonion”, Lublin 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008S
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.