PL EN


2008 | XXIX-XXX | 253-266
Article title

Biologia kryminalna, czyli o właściwym miejscu nauk ścisłych w wyjaśnianiu przyczyn przestępczości

Content
Title variants
EN
Criminal Biology: On the Proper Place of Science in Explaining the Origin of Crime
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
Pages
253-266
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
References
 • Adler F., Mueller G.O.W., Laufer W.S., Criminology, wyd. 6, McGraw-Hill, Boston 2007.
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, „Arche”, Gdańsk 1999.
 • Chakrabarti N., Sinha V.K., Brief report. A study of serum lipid profile and serum apolipoproteins A1 and B in Indian male violent criminal offenders, „Criminal Behaviour and Mental Health” 2006, nr 16.
 • Driver E.D., Pioneers in Criminology. XIV. Charles Buckman Goring (1870−1919), „The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science” 1957, t. 47.
 • Ettinger A.S., Zbrodniarz w świetle antropologii i psychologii, nakł. Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1924.
 • Ferri E., Die positive kriminalistische Schule in Italien, Kessinger Publishing, Frankfurt am Main 1903.
 • Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przeł. B. Pietrzyk, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2004.
 • Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, przeł. H. Komorowska, K. Dobosz, „Świat Książki”, Warszawa 2000.
 • Garland D., The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford University Press, Oxford−New York 2002.
 • Goring Ch.B., The English Convict, H.M.S.O., London 1913.
 • Gottfredson M.R., Hirschi T., A General Theory of Crime, Stanford University Press, Stanford (Cal.) 1990.
 • Gurtner F. (red.), Das kommende deutsche Strafrecht, Allgemeiner Teil, Vahlen, Berlin 1934.
 • Hartung F.E., A critique of the sociological approach to crime and correction, „Law and Contemporary Problems” 1958, t. 23, nr 4.
 • Hooton E.A., Crime and the Man, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1939.
 • Hooton E.A., Crime and the Man; The American Criminal: An Anthropological Study Vol. I, The Native White Criminal of Native Parentage. Rec. Sutherland E.H., „Journal of Criminal Law and Criminology” 1939, t. 29, nr 6.
 • Hooton E.A., The American Criminal. The Native White Criminal of Native Parentage, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1939.
 • Horn D., The Criminal Body. Lombroso and the Anatomy of Deviance, Routledge, New York 2003.
 • Janiszewska-Talago E., Szkoła antropologiczna prawa karnego w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1965.
 • Jeffery C. R., Criminology – whither or wither?, „Criminology” 1977, t. 15, nr 3.
 • Kelly H.E., Biology and crime [w:] F.R. Marsh, J. Katz (red.), Biology, Crime and Ethics. A Study of Biological Explanations for Criminal Behavior, Andreson Publishing, Cincinnati 1985.
 • Kuczma T., Genetyczne ujęcie przestępstwa, czcionkami Drukarni S. A. "Ostoja", Poznań 1939.
 • Kurella H., Cesare Lombroso. A modern man of science, „Journal of Mental Science” 1911, nr 57.
 • Landecker W.S., Criminology in Germany, „Journal of Criminal Law and Criminology (1931−1951)” 1941, t. 31, nr 5.
 • Levitt S.D., Dubner S.J., Freakonomia. Świat od podszewki, przeł. A. Sobolewska, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Lombroso C., Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1910.
 • Lombroso-Ferrero G., The born criminal [w:] F.R. Marsh, J. Katz (red.), Biology, Crime and Ethics. A Study of Biological Explanations for Criminal Behavior, Andreson Publishing, Cincinnati 1985.
 • Makarewicz J., Zbrodnia i kara, Księgarnia Wydawnicza we Lwowie, Lwów 1922.
 • Makowski W., Prawo karne. Część ogólna. Wykład porównawczy prawa karnego austriackiego, niemieckiego i rosyjskiego obowiązującego w Polsce, nakł. Gebethnera i Wolffa, Warszawa−Lublin−Łódź−Poznań−Kraków 1920.
 • Martinson R., What works? Questions and answers about prison reform, „The Public Interest” 1974, nr 10.
 • Mednick S.A., Volavka J., Biology and crime, „Crime and Justice” 1980, t. 2.
 • Moir A., Jessel D., Zbrodnia rodzi się w mózgu. Zagadka biologicznych uwarunkowań przestępczości, przeł. H. Jankowska, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1995.
 • Niehoff D., Biologia przemocy, przeł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2001.
 • Niehoff D., The Biology of Violence. How Understanding the Brain, Behavior and Environment Can Break the Vicious Circle of Aggression, Free Press, New York 1999.
 • Ostrihanska Z., Przedmowa do drugiego wydania [w:] S. Batawia, Wstęp do nauki o przestępcy. Zagadnienie skłonności przestępczych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa−Wrocław 1984.
 • Podgórecki A., Świda W., Etiologia przestępstwa [w:] W. Świda (red.), Kryminologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 • Pratt J., Penal Populism, Routledge Taylor & Francis Group, London 2007.
 • Rabinowicz L., Współczesna ewolucja antropologii kryminalnej, Wydawnictwo "Bibljoteka Prawnicza", Warszawa 1934.
 • Rabinowicz L., Zagadnienia sterylizacji, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1934, nr 1 (10).
 • Radzinowicz L., Adventures in Criminology, Routledge, London−New York 2003.
 • Radzinowicz L., Ideology and crime. The deterministic position, „Columbia Law Review” 1965, t. 65.
 • Rafter N., Earnest A. Hooton and the biological tradition in American criminology, „Criminology” 2004, t. 42, nr 3.
 • Rowe D.C., Biology and Crime, Roxbury Publishing Co., Los Angeles 2002.
 • Szczurkiewicz T., Kierunek rasowo-antropologiczny w socjologii [w:] Rasa, środowisko, rodzina. Szkice socjologiczne, Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa–Poznań 1938.
 • Tucker W.B., Is there evidence of a physical basis for criminal behavior?, „Journal of Criminal Law and Criminology (1931−1951)” 1940, t. 31, nr 4.
 • Walters R., Criminology and genetically modified food, „British Journal of Criminology” 2004, t. 44, nr 2.
 • Wolfgang M.E., Pioneers in criminology. Cesare Lombroso (1835−1909), „The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science” 1961, t. 52, nr 4.
 • Wolter W., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. II, Kary i środki zabezpieczające, Frommer Leon, Kraków 1934.
 • Zalewski W., Mass imprisonment – koniec marzeń o alternatywie dla kary pozbawienia wolności? [w:] H. Machel (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce − w poszukiwaniu skuteczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 • Zalewski W., Sir Leon Radzinowicz – refleksje w setną rocznicę urodzin wybitnego kryminologa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2006, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008U
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.