PL EN


2012 | XXXIV | 401-425
Article title

Polityka kryminalna i polityka karna we współczesnej polskiej rzeczywistości

Content
Title variants
EN
Criminal and penal policy in contemporary Polish reality
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses criminal policy, understood as court procedures intended to counteract and limit crime by applying provisions of criminal law. The chapter begins with an analysis of diverse definitions of criminal and penal policy. Then, mechanism of action of such policies in the aspect of administering punishments to perpetrators of criminal deeds is discussed. An analysis of statistical data concerning administering particular types of punishments allows to draw certain conclusions concerning penal policy employed in Poland in the difficult period of social change. The most often administered punishment in the first decade of the 21st century is deprivation of liberty (imprisonment) with conditional suspension (probation), imprisonment and fines are slightly less frequent, the least frequently courts sentence unconditional imprisonment. The picture of the data allows only to make a draft of contemporary visions of solving social problems related with crime – or rather lack of such visions. The reasons of incoherence and – in many cases – irrationality of our criminal policy can be seen in many factors which are impossible to discuss or even list in one article. However it is worth to notice that undoubtedly the progressing expansion and politicization of criminal law should be limited and it should be acknowledged that criminal law is not the best remedy for social problems, which include crime.
Year
Issue
Pages
401-425
Physical description
Dates
published
2012-01-01
Contributors
References
 • W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne, Kraków 2010
 • M. Melezini (red.), Systematyka kar i środków karnych. Zagadnienia ogólne, w: System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010
 • A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas Przestępczości w Polsce 4, Warszawa 2009
 • M. Melezini, Represyjność polityki karnej w okresie obowiązywania nowej kodyfi kacji karnej, w: K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga Jubileuszowa z okazji rocznicy urodzin profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007
 • S. Lelental, Faktyczne i potencjalne rozmiary przeludnienia jednostek penitencjarnych w: Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70 Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009
 • J. Skupiński, Kara bezwzględnego pozbawienia wolności i populacja więzienna w Polsce. Współczynniki prizonizacji w Polsce i w Europie, w: J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009
 • E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006
 • M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warszawa 2001
 • A. Szymanowska, Więzienie i co dalej, Warszawa 2003
 • M. Niełaczna, Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce, Warszawa 2011
 • L. Wacquant, Więzienia Nędzy, Warszawa 2009
 • J. Pomiankiewicz, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Forum Penitencjarne” 2011
 • Wywiad Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego (kadencja 2009–2011), „Forum Penitencjarne”, luty 2011
 • G. Wągiel-Linder, Europejskie absolutorium, „Forum Penitencjarne” 2011
 • J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002
 • B. Kunicka-Michalska, Kara ograniczenia wolności jako alternatywa pozbawienia wolności, w: J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009
 • J. Skupiński, Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w: J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009
 • J. Jakubowska-Hara, Kara grzywny jako alternatywa pozbawienia wolności, w: J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009
 • J. Jakubowska-Hara, Wstęp, w: J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009
 • M. Szewczyk, Kara ograniczenia wolności, w: System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010
 • B. Gruszczyńska, Statystyczny obraz kurateli w Polsce, w: D. Wójcik (red.), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszawa 2010
 • L. Morawski, Główne problemy współczesnej fi lozofi i prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999
 • A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, wyd. Difi n, Warszawa 2007
 • A. Zoll, Założenia polityki karnej, „Państwo i Prawo” 1998
 • M. Melezini, Środki karne, w: System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010
 • L. Gardocki, Prawo Karne, Warszawa 2009
 • J. A. Kulesza, Pozbawienie praw publicznych, w: System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010
 • A. Sakowicz, Zakaz wstępu na imprezę masową, w: System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010
 • Z. Sienkiewicz, Zakaz prowadzenia pojazdów, w: System Prawa Karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010
 • A. Zoll, Założenia polityczno kryminalne w świetle wyzwań współczesności, „Państwo i Prawa” 1998
 • G. Wągiel-Linder, Skazany ale nie osadzony, „Forum Penitencjarne” 2011
 • W. Klaus, Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich, Warszawa 2010
 • S. Lem, Rasa drapieżców. Teksty ostatnie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2012J
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.