PL EN


2019 | XLI/2 | 365-379
Article title

The Polish years of Leon Radzinowicz. A contribution to biography

Authors
Content
Title variants
PL
The Polish years of Leon Radzinowicz. A contribution to biography
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Hardly anything is known about the background and family of Sir Leon Radzinowicz or about his period of intensive academic activity in Poland between 1929 and 1938. Moreover, in his academic autobiography, entitled Adventures in Criminology, Radzinowicz is imprecise about details. This concerns both the dates of various events, notably that of his obtaining a doctoral diploma from the Jagiellonian University (Kraków, Poland) and his arriving in Poland from Geneva, and the names of various people cropping up in his biography. Similarly, the interesting works of Radzinowicz (until 1935, Rabinowicz) from his ‘Polish period’ are hardly known worldwide outside of a narrow circle.   Na temat życia prywatnego Leona Radzinowicza, a także okresu jego intensywnej aktywności akademickiej w Polsce w latach 1929–1938 wiadomo niewiele. W wydanej krótko przed śmiercią biograficznej książce Adventures in Criminology Radzinowicz przywołuje z pamięci niektóre fakty z tego okresu. Nie tylko czyni to bardzo skrótowo, ale też nie pamięta wielu szczegółów, w tym nazwisk osób, z którymi się stykał i pracował. Artykuł ten jest więc z założenia próbą uzupełnienia  tego, co Radzinowicz sam o sobie napisał. Jest przyczynkiem do jego biografii, napisanym na podstawie polskich źródeł, na ogół nieznanych zagranicznemu czytelnikowi.
EN
Hardly anything is known about the background and family of Sir Leon Radzinowicz or about his period of intensive academic activity in Poland between 1929 and 1938. Moreover, in his academic autobiography, entitled Adventures in Criminology, Radzinowicz is imprecise about details. This concerns both the dates of various events, notably that of his obtaining a doctoral diploma from the Jagiellonian University (Kraków, Poland) and his arriving in Poland from Geneva, and the names of various people cropping up in his biography. Similarly, the interesting works of Radzinowicz (until 1935, Rabinowicz) from his ‘Polish period’ are hardly known worldwide outside of a narrow circle.
Year
Issue
Pages
365-379
Physical description
Dates
published
2019-10-31
Contributors
author
References
 • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, S II 523, The rigorosum doctoral exam of Leon Rabinowicz. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, WP II 86, Protokoły posiedzeń Rady Wydziału Prawa z lat 1927–1939 [Minutes from the session of the Council of the Faculty of Law 1927–1939].
 • Hamel G.A. van, L’anthropologie criminelle et les dogmes du droit penal [in:] G. Amadei [et al.], L’opera di Cesare Lombroso nella scienza e nelle sue applicazioni, Fratelli Bocca, Milano–Torino–Roma 1908, pp. 265–273.
 • Hood R., Leon Radzinowicz 1906–1999, “Proceedings of British Academy” 2001, no. 111, pp. 637–655.
 • Kempa A., Szukalak M., Żydzi w dawnej Łodzi. Słownik biograficzny Żydów łódzkich i z Łodzią związanych [Jews in Old Łódź. A Biographical Encyclopedia of Jews from Łódź and Those with Ties to Łódź], vol. 3, Oficyna Bibliofilów, Łódź 2003.
 • Krajewski K., Recenzja: Leon Radzinowicz, Adventures in Criminology, Londyn–Nowy Jork 1999 [Review: Leon Radzinowicz, Adventures in Criminology, Londyn–Nowy Jork 1999], “Państwo i Prawo” 2000, no. 6, pp. 88–92.
 • Kraśko N., Poznań a początki socjologii w Polsce [Poznań and the beginnings of sociology in Poland], “Nauka” 2011, no. 1, pp. 17–31.
 • McConville S., Review of Adventures in Criminology, by Sir Leon Radzinowicz, “Law Quarterly Review” 1999, no. 115, pp. 506–512.
 • Rabinowicz L., Mesures de sûreté. Ėtude de politique criminelle, Librairie des Sciences Politiques et Sociales, Paris 1929.
 • Rabinowicz L., Współczesna ewolucja antropologii kryminalnej [The Modern Evolution of Criminal Anthropology], Biblioteka Prawnicza, Warszawa 1934.
 • Radzinowicz L., Adventures in Criminology, Routledge, London–New York 1999. Szkoły Wyższe Rzeczypospolitej Polskiej [Schools of Higher Education in the Republic of Poland], 2nd ed., Wydawnictwo Kasy im. J. Mianowskiego. Instytut Popierania Nauki, Warszawa 1930.
 • Ravo N., Leon Radzinowicz, 93, Leader in Criminology, The New York Times, 10.01.2000, https://www.nytimes.com/2000/01/10/world/leon-radzinowicz-93-leader-in-criminology.html [access: 25.08.2019].
 • Widacki J., Działek E., Poglądy kryminologiczne Leona Wachholza [Leon Wachholz’s views on criminology] [in:] J. Widacki (ed.), Leon Wachholz, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019, pp. 41–48.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2019U
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.