PL EN


2012 | 11 | 3 |
Article title

KAPITAŁ SPOŁECZNY W EUROPEJSKICH WELFARE STATES

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Kryzys finansów publicznych w krajach europejskich sprawia, że idea państwa opiekuńczego narażona jest dzisiaj na szczególnie ostrą krytykę. Nie sprowadza się ona jedynie do akcentowania braku efektywności działania tych instytucji. Wskazuje się również negatywny wpływ instytucji welfare state na działanie trzeciego sektora - ograniczanie sfer aktywności obywatelskiej, a co za tym idzie, eliminowanie natu­ralnych źródeł dla generowania kapitału społecznego. Celem artykułu było nawiązanie do tego problemu i pokazanie stanu faktycznego - zasobności kapitału społecznego, pozostającego w dyspozycji obywateli reprezentujących pięć typów państw opiekuńczych: anglosaskiego, korporacyjnego, socjaldemokratycz­nego, śródziemnomorskiego i postkomunistycznego. Pomiar kapitału społecznego przeprowadzony został z uwzględnieniem jego trzech wymiarów: zaufania (indywidualnego i instytucjonalnego), aktywności obywatelskiej (kapitału spajającego i pomostowego) i satysfakcji z życia (indywidualnej i systemowej). Analiza empiryczna oparta została na danych pochodzących z badań zrealizowanych w 2010 roku w ramach Europejskiego Sondażu Społecznego.
Year
Volume
11
Issue
3
Physical description
Dates
published
2012
online
2013-12-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2012_11_3_151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.