PL EN


2012 | 11 | 4 |
Article title

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA CZYNNIKIEM ROZWOJU POWIATU? ANALIZA OPINII URZĘDNIKÓW WYBRANYCH SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Artykuł stanowi próbę podsumowania jednego z wątków eksplorowanych w ramach grantu badawczego zaty­tułowanego „Cywilizacyjny rozwój społeczności subnarodowych a procesy instytucjonalizacji samorządności terytorialnej i partycypacji społeczno-ekonomicznej w Polsce". Głównym przedmiotem rozważań podejmowa­nych w niniejszym tekście jest kategoria podmiotowości obywatelskiej, opisywanej przez urzędników samorzą­dowych dwóch powiatów województwa świętokrzyskiego: skarżyskiego i staszowskiego. Celem autorów jest pokazanie sposobu pojmowania przez przedstawicieli władz powiatowych istoty obywatelskiego uczestnictwa i jego znaczenia dla rozwoju regionu. Informacje pozyskane od samorządowców, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione, pozwoliły także odtworzyć dominujący wśród członków lokalnej społeczności wzór zachowań konstytuujących (nie)podmiotowość obywatelską. Wyznaczająjąpostawy klientystyczne i roszcze­niowe, zyskujące wyraźną przewagę nad postawami zaangażowania i partycypacji społecznej, wskutek czego ta ostatnia nie może być uznana za istotny czynnik stymulujący rozwój regionu.
Year
Volume
11
Issue
4
Physical description
Dates
published
2012
online
2013-12-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2012_11_4_153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.