PL EN


2012 | 11 | 4 |
Article title

INSTYTUCJONALIZACJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A SZANSE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem, który z jednej strony dokonuje się wskutek działania spontanicznych sił rynkowych, indywidualnych decyzji ludzi jako przedsiębiorców i konsumentów, a z drugiej strony pod silnym wpływem zbiorowych decyzji, stosowania wielu instrumentów oddziaływania przez władze publiczne na sferę gospodarki, w tym również ukształtowanych wzorców działania i sposobu zorganizowania samych instytucji publicznych. We współczesnym świecie globalnej konkurencji gospodarczej, rozszerzającej się swobody przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług czynniki decydujące o sukcesie lub porażce rozwojowej ulegają coraz silniejszemu zróżnicowaniu i skomplikowaniu. Opieranie przewagi konkurencyjnej i dynamiki rozwojowej wyłącznie na takich czynnikachjak potencjał demograficzny, dostępność i wielkość zasobów naturalnych, zbudowany kapitał produkcyjny, wielkość zasobów finansowych nie jest już wystarczające dla osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju, a co ważniejsze - dla zapewnienia mu trwałego charakteru. Wzrastające znaczenie majątzw. czynniki miękkie, obejmujące szeroki zakres uwarunkowań od podłoża kulturowego poprzez charakterystyki kapitału społecznego po sprawność władz i instytucji publicznych jakość ich procedur decyzyjnych i świadczonych przez nie usług
Keywords
EN
 
Year
Volume
11
Issue
4
Physical description
Dates
published
2012
online
2013-12-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2012_11_4_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.