PL EN


2012 | 11 | 4 |
Article title

OD WIEDZY INSTYTUCJI DO WIEDZY TERENU - W STRONĘ DEMOKRATYCZNEGO WYTWARZANIA WIEDZY NA TEMAT KOBIET ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W artykule w krytyczny sposób przyglądamy się zinstytucjonalizowanym formom wiedzy na temat kobiet świadczących usługi seksualne. Na podstawie doświadczeń zebranych podczas badań terenowych nad sytu­acją kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce oraz pracy socjalnej jako streetworkerki w organizacji pozarządowej, wyróżniłyśmy dwa zasadniczo różne rodzaje wiedzy o kobietach świadczących usługi sek­sualne. Z jednej strony wyodrębniłyśmy „wiedzę instytucji", zewnętrzną wobec nich i wytwarzaną bez ich współudziału przez instytucje akademickie, organy ścigania (policja, prokuratura) i instytucje pomocowe (państwowe i pozarządowe), z drugiej strony „wiedzę terenu", budowaną w ramach prowadzonego w toku terenowej pracy socjalnej (streetworkingu) dialogu z kobietami sprzedającymi seks. Zasadnicze różnice między tymi dwoma rodzajami wiedzy to relacje władzy wpisane w proces tworzenia wiedzy, interesy realizowane poprzez tworzenie i gromadzenie tej wiedzy oraz działania, które są podejmowane jako kon­sekwencja zebranej wiedzy.
Year
Volume
11
Issue
4
Physical description
Dates
published
2012
online
2013-12-17
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2012_11_4_99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.