PL EN


2014 | 13 | 2 |
Article title

Prospołeczna, partycypacyjna i „wspólnotowa” archeologia bliskiej przeszłości jako sposób na nadawanie sensu trwaniu (ludzi i rzeczy) oraz jako antidotum na niedostatki wiedzy i trywializację przeszłości

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
W celu ukazania specyfiki i wartości archeologii bliskiej przeszłości wskazane zostały w niniejszym artykulepola, w których archeologia w naturalny sposób łączy się z refleksją antropologiczną i socjologiczną. Obokuwag odnoszących się do kwestii powiązań ludzi i rzeczy oraz zależności ludzi od rzeczy, przedstawione zostałyargumenty na rzecz tezy, że archeologia (jako dostarczająca wiedzy „źródłowej” dyscyplina naukowa i jako rodzajdziałań społeczno-kulturowych, potencjalnie pomocnych w nawiązywaniu i pogłębianiu wartościowych więzispołecznych/wspólnotowych), jest fundamentalnie związana z teraźniejszością. Jako inspirująca w kontekścieokreślania i kreowania relacji społeczeństwa z archeologią wskazana została tzw. archeologia wspólnotowa(community archaeology), zaś jako egzemplifikacja założeń teoretycznych zaprezentowany został autorskiprogram Przydrożne Lekcje Historii (pomocny w dowiedzeniu społecznej użyteczności i sprawczości materialnychpozostałości przeszłości oraz archeologii). W podsumowaniu przedstawiono argumenty za zasadnościątraktowania jako integralnego elementu praktyki archeologicznej społecznego obiegu wiedzy archeologicznej,który autorka proponuje nazywać procesem uspołeczniania archeologii.
Year
Volume
13
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-02-07
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2014_13_2_19-39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.