PL EN


2014 | 13 | 3 |
Article title

KONWERSJA RELIGIJNA I KONWERSJA KULTUROWA. ROMOWIE ZIELONOŚWIĄTKOWCY W SZAFLARACH

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Tekst opisuje specyficzną formę przekraczania barier społecznych oddzielających Romów od większości nieromskiej. Transgresja jest powiązana z koncepcją kulturowej konwersji bazującej na religijnej konwersji. Akceptacja reguł Kościoła zielonoświątkowego pozwala Romom odrzucić dotychczasowe, tradycyjne formy kulturowe i staje się drogą ku integracji. Przebadałam lokalną społeczność romską w Zadziale w Szaflarach, która prawie w całości dokonała konwersji do Kościoła Zielonoświątkowego. Obserwowałam zmianę stylu życia Romów, która zapowiada integrację i akceptację w ramach społeczności dominującej. Kulturowe zmiany są możliwe, gdy odrzuci się podstawowe cechy kultury romskiej – tu nazwane rdzennymi cechami. Jedno- cześnie zaobserwowałam poglądy w sąsiadujących grupach nieromskich, które wpływają negatywnie na ten proces. Jednym z nich jest negatywne postrzeganie ruchów protestanckich przez Kościół katolicki w Polsce, a szczególnie we wsiach górskich.
Year
Volume
13
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-03-22
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2014_13_3_165-183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.