PL EN


2015 | 14 | 1 |
Article title

OPOWIADANIE W SPOŁECZNYM UKŁADZIE STOŁU. ANALIZA KONWERSACYJNA SPOTKAŃ RODZINNYCH

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Orientacja storytelling w naukach społecznych stanowi nowy etap badania aktywności językowej człowieka. Przedmiotem badań czyni nie tyle treść gotowych wytworów słownych i ich strukturę, ile procesy tworzenia i odtwarzania opowieści w określonych kontekstach społecznych. W jej obrębie wykształcił się w ostatnich latach nieznany szerzej nurt badania małych opowieści (small stories) tworzonych w interakcji i ważnych dla kształtowania społecznych relacji oraz tożsamości uczestników. Celem niniejszego artykułu jest szczegółowe zbadanie i przedstawienie procesu tworzenia małych opowieści podczas spotkania się domowników i gości przy stole. Opowiadanie jest tu potraktowane jako część „kultury stołu”, współgrająca z innymi ważnymi elementami tego układu społecznego. Wykorzystując metodologię analizy konwersacyjnej, spróbuję pokazać, jaka jest organizacja i społeczne znaczenie małych historii opo- wiadanych przy stole. 
Year
Volume
14
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-10-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2015_14_1_25-44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.