PL EN


2015 | 14 | 3 |
Article title

OCENA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH I NIERODZINNYCH – UJĘCIE ILOŚCIOWE

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw będący siłą napędową rozwoju społeczno-gospodarczego państw na całym świecie jest jednocześnie doskonałym środowiskiem do zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych. O odmienności przedsiębiorstw rodzinnych wobec nierodzinnych świadczy specy czna struktura tych pierwszych, gdzie obszar rodziny i przedsiębiorstwa wzajemnie się przenikają i są od siebie zależne. Charyzma, potencjał założyciela, ale również wsparcie jego najbliższych mają istotny wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa. Czy jednak rodzinny charakter własności to wystarczający argument, aby uznać, że rmy rodzinne lepiej sobie radzą rynkowo aniżeli przedsiębiorstwa nierodzinne? Celem niniejszego artykułu jest ocena potencjału rozwojowego przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych oraz wskazanie ewentualnych różnic i podobieństw w tym zakresie. Wobec powyższego, autorka zdecydowała się na zastosowanie jednoczynnikowej analizy wariancji, która pozwoliła na wskazanie czynników różnicujących poziom skonstruowanego syntetycznego miernika rozwoju (rozw). W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że w obrębie próby średnio nieco wyższy potencjał rozwojowy wykazują przedsiębiorstwa rodzinne aniżeli nierodzinne. Ponadto przeprowadzone badania i uzyskane wyniki skłaniają do prowadzenia dalszych analiz w wyżej wymienionym obszarze. 
Year
Volume
14
Issue
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-07-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2015_14_3_57-76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.