PL EN


2015 | 14 | 4 |
Article title

DOSTĘPNOŚĆ POWSTAJĄCYCH I REWITALIZOWANYCH OBIEKTÓW MUZEALNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRZYKŁADZIE OBSZARU ZABŁOCIA W KRAKOWIE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Zmieniająca się przestrzeń miejska pod wpływem procesów rewitalizacji zaniedbanych obszarów poprzemy- słowych zajmuje ważne miejsce w re eksji nad pozycją osób niepełnosprawnych we współczesnych miastach. Społeczne de nicje niepełnosprawności przenoszą odpowiedzialność za marginalizację osób niepełnosprawnych z poziomu jednostkowego na poziom makrospołeczny. Upatrują przyczyn wykluczenia tej kategorii społecz- nej nie w de cytach zycznych, zmysłowych i psychicznych, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne, tylko w barierach o charakterze infrastrukturalnym i społecznym wynikających z organizacji społeczeństwa. W takiej perspektywie pełne włączenie osób niepełnosprawnych w główny nurt życia miasta, na równych prawach z osobami sprawnymi umożliwi nie tyle funkcjonalne usprawnianie tej kategorii, ile zniwelowanie istniejących ograniczeń. Celem artykułu jest ukazanie zależności między modernizacją przestrzeni miejskiej dokonującą się pod wpływem jej deindustrializacji a aktywnością osób niepełnosprawnych. Opisany przykład ma charakter dobrej praktyki związanej z pełnym otwarciem przestrzeni muzealnej na rewitalizowanym obszarze Zabłocia w Krakowie dla tej kategorii społecznej. W tym kontekście chciano pokazać relację pomiędzy udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych wybranej przestrzeni miasta a charakterem ich uczestnictwa w niej. 
Year
Volume
14
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2015_14_4_43-55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.