PL EN


2017 | 16 | 1 |
Article title

STRATEGIE MIGRACYJNE. INTEGRACJA JĘZYKOWA A UTRZYMANIE JĘZYKA POLSKIEGO W RODZINACH W DWUJĘZYCZNYCH REGIONACH HISZPANII – PRZYKŁAD KATALONII I BALEARÓW

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
W Hiszpanii Polacy w obiegowej opinii uchodzą za osoby szybko integrujące się językowo i dobrze funk- cjonujące pod tym względem w większości sytuacji komunikacyjnych. Niewątpliwie jak najsprawniejsze opanowanie języka społeczeństwa przyjmującego stanowi podstawową strategię gwarantującą integrację społeczno-zawodową, a także, w zależności od motywacji indywidualnych, częściową lub pełną integrację kulturową. Strategię tę rozciąga się również na potomstwo urodzone w kraju przyjmującym, rezygnując niekiedy całkowicie z przekazu języka ojczystego najmłodszym pokoleniom. W artykule przedstawiamy motywacje oraz obawy związane z przekazem języka polskiego na podstawie badania diagnostycznego statusu języka polskiego przeprowadzonego w rodzinach polonijnych i mieszanych zamieszkałych na terenie Katalonii i Balearów. W części wstępnej omówimy specy kę polityki integracji językowej imigrantów w tych dwujęzycznych regionach Hiszpanii oraz system edukacji publicznej bazujący na wczesnej immersji w języku koo cjalnym. Następnie uzasadnimy cel oraz przedstawimy metodologię i rezultaty badania przeprowadzonego wśród stu rodzin zamieszkałych Katalonię oraz majorkę, która stanowi najliczniejsze skupisko Polonii na Balearach. Artykuł zamkniemy konkluzjami dotyczącymi przekazu mię- dzypokoleniowego języka polskiego również w kontekście transmisji wzorów kulturowych (wartość języka recesywnego w społeczeństwie katalońskojęzycznym). 
Year
Volume
16
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-06-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2017_16_1_53-69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.