PL EN


2017 | 16 | 2 |
Article title

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE. REPOZYTORIA CYFROWE JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO DOSTĘPU DO ZASOBÓW KULTUROWYCH

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego staje się obecnie ważnym elementem działań instytucji krajowych i re- gionalnych, a także osób prywatnych i grup nieformalnych. Ułatwia ona zachowanie pamięci o przeszłości danej zbiorowości, przez co umacnia jej tożsamość. W swoim artykule przedstawiamy niektóre aspekty tych działań. Koncentrujemy się na uwarunkowaniach prawnych digitalizacji, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i Polski, a także na analizie repozytoriów zawierających zdigitalizowane obiekty. Z naszych badań wynika, iżdigitalizacja jest przez prawodawców uważana za istotny element polityki kulturalnej. Badania dowodzą, że ważne staje się otwarcie centralnie zinstytucjonalizowanego procesu digitalizacji na inicjatywy oddolne (archiwa społeczne), chociaż obecnie dominującą rolę odgrywają w nim instytucje publiczne.
Year
Volume
16
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-05-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2017_16_2_89-105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.