PL EN


2017 | 16 | 3 |
Article title

DWADZIEŚCIA LAT EKSPERYMENTU Z LOKALNĄ PARTYCYPACJĄ MNIEJSZOŚCI ROMSKIEJ W PODHALAŃSKIEJ GMINIE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Artykuł stanowi studium przypadku zależności między inicjowaniem działań, które według rządowego progra-mu integracji Romów mają zwiększyć udział społeczności romskiej w życiu społecznym wsi, a rzeczywistym charakterem relacji między Romami i nie-Romami. Artykuł został poświęcony roli samorządu terytorialnego w realizowaniu strategii integracji Romów na przykładzie grupy Bergitka Roma. Głównym przedmiotem analizy są konsekwencje działań „integracyjnych” podejmowanych przez urzędników i lokalnych decydentów mających kontakt z mieszkańcami romskiej osady. Istniejąca sytuacja jest określana przez władze lokalne jako trudna. Ich przedstawiciele z jednej strony starają się unikać oskarżeń o dyskryminowanie zamieszkującej gminę mniejszości etnicznej, a z drugiej o faworyzowanie Romów. Balansując między oczekiwaniami obu stron, władze lokalne posługują się rozwiązaniami określanymi jako „działania partycypacyjne”.
Year
Volume
16
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-05-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2017_16_3_105-119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.