PL EN


2017 | 16 | 3 |
Article title

POTRZEBY CZY ZASOBY? NURTY DIAGNOZOWANIA KULTURY NA POZIOMIE GMIN

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
W artykule omawiamy wybrane wyniki badań poświęconych praktykom diagnozowania kultury na poziomie gmin. Rozróżniamy dwie ogólne perspektywy, z których bada się i opisuje uczestników kultury oraz ich relacjez instytucjami kulturalnymi. Perspektywa potrzeb uczestników oznacza w praktyce badanie ich preferencji kul-turalnych i oczekiwań odnośnie do działalności instytucji. Implikuje to „jednowymiarowe” ujęcie kulturalnych potrzeb i sprowadza uczestników do roli odbiorców oferty instytucjonalnej. Perspektywa zasobów uczestnikówkładzie nacisk na ich indywidualne cechy i zbiorowe formy kapitału, które sprzyjają aktywności kulturalnej. Takie podejście przekłada się na bardziej podmiotowe ujęcie uczestników, których postrzega się w większym stopniu jako potencjalnych partnerów instytucji i współtwórców lokalnej kultury.
Year
Volume
16
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-05-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2017_16_3_13-29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.