PL EN


2017 | 16 | 3 |
Article title

CHARAKTERYSTYKA PROCEDUR BUDŻETÓW OBYWATELSKICH W WIELKOPOLSCE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Od dwudziestu pięciu lat zjawisko partycypacji jest szeroko dyskutowane na całym świecie. Jedną z form partycypacji są budżety obywatelskie (BO), które zyskały popularność na przełomie lat 80. i 90. XX wieku Ameryce Łacińskiej, a następnie w świecie. Do 2000 roku zaledwie w kilku europejskich miastach skorzystano z tego narzędzia. Następnie jednak nastąpiła szybka ekspansja idei i w roku 2010 było to już około 1500 miast (200 w Europie). Charakter BO jest zróżnicowany i pełnią one wiele funkcji.Dotychczasowe badania skupiają się jednak raczej na pojedynczych studiach przypadków, dosyć rzadko w sposób systematyczny analizuje się kwestie organizacyjne BO. Niniejsze badanie ma charakter pilotażowy i stanowi wkład w systematyczne badanie kwestii proceduralnych BO poprzez analizę 28 przypadków BOw Wielkopolsce z lat 2012–2016. W analizie wykorzystano regulaminy BO oraz strony internetowe gmini scharakteryzowano analizowane BO w czterech zakresach: nakładów, procedur zgłaszania i głosowania pro-jektów oraz końcowej selekcji. Analizy pozwoliły na porównania i prowadzą do wniosków o bardzo istotnym proceduralnym zróżnicowaniu BO w Wielkopolsce.
Year
Volume
16
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-05-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2017_16_3_43-57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.