PL EN


2018 | 3 | 1 |
Article title

File Not Found: Error 404 as an Example of a Spontaneous Web Genre

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Abstract The development of the Internet has led to the emergence of new digital genres, also known as cybergenres or web genres. The existing research into diverse web pages has displayed that the new medium not only generated changes in traditional genres (reproduced or adapted) but also created a number of novel genres. The creation, development and nature of spontaneous genres are connected with the evolution of the web since they have no counterparts in traditional media. The present study deals with one of them: it concentrates on the genre analysis of a small corpus of over 30 web pages representing the 404 error message genre, which are automatically generated to indicate that a server cannot find the page requested by a web user who follows a dead or broken link. The paper presents the origins of the genre in question, its structure, content and communicative purposes. The research has been carried out by means of the methodology of genre analysis proposed by John Swales (1990). Four moves that express the communicative purposes of 404 error have been identified and the commonest rhetoric choices have been analyzed. Additionally, the paper presents a selection of unusual, ingenious or funny 404 error pages. Key words: cybergenres, web genres, 404 error pageStreszczenieRozwój internetu doprowadził do powstania nowych gatunków mowy – gatunków internetowych. Dotychczasowe badania nad różnorodnymi stronami WWW ujawniły nie tylko zaistnienie zmian, które dokonały się w tradycyjnych gatunkach mowy za sprawą nowego medium  (gatunki reprodukowane i zaadoptowane) ale powstanie szeregu całkowicie nowych gatunków, ściśle powiązanych z ewolucją i właściwościami Internetu, a nie mających swoich odpowiedników w tradycyjnych mediach. Niniejsza praca stanowi przyczynek do badań nad jednym z nich -  stroną Błąd 404, automatycznie generowaną przez serwer, który nie może odnaleźć i wyświetlić strony żądanej przez użytkownika. W oparciu o korpus ponad 30 przykładów stron Błąd 404 autor analizuje strukturę, cele komunikacyjne oraz zawartość stron. Analiza zgromadzonego materiału przy zastosownaniu metodologii badań nad gatunkami  mowy Johna Swalesa (1990) wykazała obecność czterech posunięć (moves) wyrażajacych cele komunikacyjne oraz najczęściej wystąpujące i najbardziej charakterystyczne sformułowania. Dodatkowo zaprezentowano wybór nietypowych, oryginalnych oraz zabawnych przykładów stron Błąd 404.
Keywords
EN
Year
Volume
3
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7592_Tertium2018_3_1_Cebrat
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.