PL EN


2015 | 3 | 237 |
Article title

Wpływ kultury organizacyjnej i stylu przywództwa dyrektora szkoły na satysfakcję zawodową nauczycieli

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zadowolenie z pracy staje się uzasadnionym celem organizacji w nowoczesnym społeczeństwie. Ze względu na specyfikę i znaczenie pracy szczególnie ważne jest, aby przewidzieć zawodową satysfakcję nauczycieli. Głównym celem tego tekstu było zbadanie wpływu kultury organizacyjnej szkoły i stylu przywództwa na przykładzie zawodowej satysfakcji nauczycieli. Badania przeprowadzono na próbie 109 nauczycieli z 11 szkół podstawowych i średnich w regionie Kragujevac w Serbii, zgodnie z zasadą wyboru losowego. Dane zebrano na podstawie ankiet. Jedno z badań przeprowadzono za pomocą ankiety dotyczącej kultury organizacyjnej „Survey on Organizational Culture” (Stephan Robbins) oraz z wykorzystaniem ankiety dotyczącej satysfakcji z pracy „Satisfaction Survey” (Paul Spector). W drugim badaniu użyto modelu sieci lidera Blake-Mouton do badania stylu przywództwa. Wyniki wykazały, że istnieje silna korelacja między kulturą organizacyjną a satysfakcją zawodową nauczycieli. Nie było bezpośredniego związku między stylem przywództwa a satysfakcją z pracy.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
237
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-07-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0023-5938-year-2015-volume-3-issue-237-article-19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.