Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Glottodidactica

Other titles

ISSN

0072-4769
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / semiannual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

„Glottodidactica” jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej. Publikowane są artykuły o tematyce językoznawczej, glottodydaktycznej oraz translatorycznej, psycholingwistycznej, socjolingwistycznej, pragmalingwistycznej w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim a także recenzje książek naukowych oraz sprawozdania z konferencji. Zakres tematyczny obejmuje językoznawstwo stosowane szeroko pojęte. Celem Glottodidactica jest międzynarodowa wymiana myśli naukowej z powyższego zakresu. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku, pod koniec czerwca i pod koniec grudnia. Teksty publikacji przyjmujemy do końca grudnia oraz do końca sierpnia.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.