Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Other titles

ISSN

0080-3634
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Najstarszy w Polsce i niemal jedyny, a z pewnością najważniejszy periodyk poświęcony w całości dziejom społecznym i gospodarczym Polski i powszechnym. Założony przez Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego. Wychodzi nieprzerwanie (nie licząc oczywistej przerwy w latach II wojny światowej i z pewnymi opóźnieniami w czasach późniejszych) od 1931 r. i może się poszczycić opublikowanymi już ponad 70 tomami. Założony we Lwowie, tam ukazywał się aż do 1938 r., później w Poznaniu, a od t. 56/57 (1996/1997) w Warszawie. Przez cały okres powojenny wydawcą pozostaje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, od 2004 r. w koedycji z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Komitety redakcyjne skupiały wybitnych polskich uczonych. Czasopismo wydawane wspólnie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk (http://www.ptpn.poznan.pl) Publikacje z roczników 2005-2010 dostępne są w Bibliotece Nauki wyłącznie w formie metadanych (bez pełnych tekstów).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.