PL EN


2011 | 68 | 245-250
Article title

O tradycjach, zadaniach i wyzwaniach czeskiej polonistyki literackiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article presents a brief survey of the history of the Polish literary studies in the Czech Republic and the subsequent paradigms of the scholarly research which this branch of knowledge adopted. The author also ponders over the way of arranging and presenting the literary material on lectures and Polish language seminars as well as over the ways of educating Polish philologists outside Poland, in the time of ever firmer cross-cultural relationships, involvement in relations, the dialogue of cultures.
Keywords
Year
Issue
68
Pages
245-250
Physical description
Dates
published
2011-01-01
Contributors
References
 • Bauman Z., Kultura płynnej nowoczesności, Warszawa 2011.
 • Gadamer H.-G., Das Erbe Europas, Frankfurt 1998.
 • Kardyni-Pelikánová K., Kalliope contra Fama. Zmagania z polską tożsamością narodową w czeskich ujęciach literatury polskiej, [w:] Humanizm polski. Długie trwanie. Tradycje. Współczesność. Studia i materiały, red. A. Nowicka-Jeżowa i M. Cieński. Warszawa 2008–2009.
 • Kardyni-Pelikánová K., Osobliwości środkowoeuropejskiej przestrzeni literackiej: ironiczni moraliści i ludyczni myśliciele, „Porównania” 2011 nr 8.
 • Kardyni-Pelikánová K., Pokłosie komparatysty, Brno 2007.
 • Kardyni-Pelikánová K., Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka, Warszawa 2002
 • Komparatystyka dzisiaj. Problemy teoretyczne, red. E. Szczęsna i E. Kasperski, t. 1. Kraków 2010.
 • K. Krejčí, K problematice literárních dějin, určených čtenářům jiného národa, „Československá Rusistika” 1962.
 • T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968.
 • Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz. Krakow 2006.
 • M. P. Markowski, Interpretacja i literatura, [w:] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki i R. Nycz. Warszawa 2002.
 • B. Skarga, Tożsamość i różnica: eseje metafizyczne, Kraków 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0081-0002-year-2011-issue-68-article-9695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.