PL EN


2013 | 70/1 | 75-85
Article title

Współistnienie języków w rotach przysiąg sądowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
75-85
Physical description
Dates
published
2013-01-01
Contributors
References
 • A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 3., Poznań 1958, s. 447.
 • H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Brudnopisy i czystopisy rot kościańskich, w: W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki, Warszawa – Poznań 1986, s. 566.
 • Z. Krążyńska, Średniowieczne techniki rozbudowywania zdań (na przykładzie wielkopolskich rot sądowych), [w:] „Kwartalnik Językoznawczy” 2010/ 3–4 (3–4), s. 2, http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2010_3–4_3–4/Krazynska.pdf.
 • T. Mika, „Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu, Poznań 2012.
 • M. Trawińska, Transliteracja znaków n, u, v w wydaniach wielkopolskich rot sądowych, [w:] W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych. Nazywanie w historii języka polskiego, pod red. M. Kuźmickiego i M. Osiewicza, Poznań 2012, s. 213–222.
 • Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. VIII, s. 62–63.
 • Słownik staropolski, t. IV, Wrocław – Warszawa – Kraków 1963–1965, s. 120.
 • Słownik staropolski, t. IX, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982–1987, s. 339–340
 • J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006, s. 395.
 • M. Trawińska, Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku, Warszawa 2009, s. 282.
 • Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku. Tom I. Roty poznańskie, zebrali i oprac. H. Kowalewicz i W. Kuraszkiewicz, Poznań 1959, s. 11–12.
 • Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, oprac. Z. Klemensiewicz,
 • K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Wrocław 1966, s. 10–11.
 • Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Wrocław 1955, s. 44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0081-0002-year-2013-issue-70_1-article-9742
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.