PL EN


2013 | 70/1 | 101-114
Article title

Germanizmy leksykalne w gwarze miejskiej Poznania i brneńskim hantecu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article offers a comparison of lexical Germanisms which occur in the urban sub-dialects of Brno and Poznań, two cities located at a significant distance from each other. The analysed vocabulary has been divided into: A) words which are part of the general German language, B) words which could not be classified asGerman due to the following criteria: a) chronological, b) stylistic, c) limited territory, d) unofficial nature and e) social. The analysis has demonstrated that, despite there being no contact between the two cities, as many as 32 words (preferences) in the sub-dialects have identical or similar meaning.
Keywords
Year
Issue
Pages
101-114
Physical description
Dates
published
2013-01-01
Contributors
References
 • Dějiny zemí Koruny české, II, Od nástupu osvícenství po naši dobu, 8 vyd., Praha-Litomyšl 2002.
 • Dvorník P., Kopřiva P., Velký slovník hantecu, 2. doplněné vydání, Brno 2002.
 • Interferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny, red. S. Warchoł, 1989, s. 185–210.
 • Kubíčková J., Nosková J., „Řeže v Brně”. Pouliční demonstrace během oslav 60. výročí jubilea Františka Josefa, [w:] Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn – Wien, Wien – Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches
 • im 19. Jahrhundert, k vydání připravili L. Fasora, J. Hanuš a J. Malíř, Brno 2008, s. 383–411.
 • Obara J., Kalki jako jeden z przejawów interferencji językowej, „Rozprawy Slawistyczne”
 • Slovník nespisovné češtiny. Argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov, 2. rozšířené vydání, hlavní editor J. Hugo, Praha 2006.
 • Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa i B. Walczak, Warszawa-Poznań 1997.
 • Teplý L., Pernes J., Brno. Procházka dějinami a architekturou města. A Walk through the history and Architecture of the City. Ein Rundgang durch die Geschichte und Architektur der Stadt, Brno 2002.
 • Walczak B ., Wpływy niemieckie w polszczyźnie Poznania, „Kronika Miasta Poznania” 1992,
 • nr 1–2, s. 67–75.
 • Walczak B., Witaszek-Samborska M., Wpływy niemieckie w gwarze miejskiej Poznania,
 • „Rozprawy Slawistyczne” 4, Interferencje językowa na różnych obszarach Słowiańszczyzny, red. S. Warchoł, 1989, s. 283–295.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0081-0002-year-2013-issue-70_1-article-9763
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.