PL EN


2015 | 72/2 | 207-211
Article title

Ján Kollár w Budapeszcie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
207-211
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
References
 • Ambruš Jozef (ed.), Listy Jána Kollára I. 1816–1839, Matica slovenská, Martin 1991.
 • Blaho Pavol, Ján Kollár v Pešti, [in:] Cyril Kraus (ed.), Ján Kollár (1793–1993). Zborník štúdií, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1993.
 • Brown Peter, Augustine of Hippo. A Biography, cz. 5, Faber and Faber, London – Boston 1990.
 • Doleschall Eduard Alexander, Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer hauptstädtischen Gemeinde.
 • Aus Veranlassung des hundertjährigen Bestandes der Pester evang. Kirchengemeinde A.C. geschildert von E.A. Doleschall Pfarrer der deutschen evang. Gemeinde daselbst. Budapest, Buchdruckerei des Franklin-Verein, 1887.
 • Janoška Jur, Kollár, kňaz a kazateľ, [in:] Cyril Kraus (ed.), Ján Kollár (1793–1993). Zborník štúdií, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1993.
 • Kemény Lajos, Dr. Gyimesy Károly (ed.), Evangélikus templomok /Evangelické kostely/, Atheneum,
 • Budapest 1944.
 • [Kollár Ján], Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež we školách slowanských w městech
 • a w dědinách, w Budjně, w Králowské uniwersické tiskárně, 1825.
 • [Kollár Ján], Nedělní, svátečné i příležitostné Kázně a Řeči od Jana Kollára, cjrkwe ewangelické
 • Pešťansko-Budjnské sl. b. k. učené Společnosti krakowské úda, W Pešti, tiskem Trattnera a Karoliho
 • ---
 • [Kollár Ján], Památka Dobrodincům cjrkwe ewang. slowenské A. W. W Pešti obsahugjci Řeči, Werše
 • a Žiwotopisy, W Pešti, 1845, Tiskem Trattner-Károlyiho.
 • Kollár Ján, Paměti z mladších let života, [in:] Spisy Jana Kollára, Díl čtvrtý. Cestopis druhý a Paměti z mladších let života Jana Kollára sepsány od něho samého. S Podobiznou Jana Kollára a snímkem vlastnoručního jeho psaní. V Praze, Nákladem knihkupectví: I.L. Kober, 1863.
 • Matus László, A Pesti Szlovák Evangélikus Gyülekezet /Slovenský evangelický sbor v Pešti/, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 2000.
 • Murko Matthias, Listy Kollára Kopitarovi a Miklošićovi (v dopise jemu z Pešti ze 4. října 1828), [in:] Cyril Kraus (ed.), Ján Kollár (1793–1993). Zborník štúdií, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1993.
 • Várossová Elena, Slovanská vzájomnosť a integračný princíp u Jána Kollára, [in:] Cyril Kraus (ed.), Ján Kollár (1793–1993). Zborník štúdií, Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1993
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0081-0002-year-2015-issue-72_2-article-9517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.