Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Studia Rossica Posnaniensia

Other titles

ISSN

0081-6884
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Czasopismo jest „wizytówką” Instytutu Filologii Rosyjskiej w Poznaniu. Zeszyt pierwszy ukazał się w 1970 roku i dotychczas wydanych zostało 39 numerów. Jest periodykiem, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny rosyjskiego językoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Zamieszczane w czasopiśmie materiały publikowane są w języku rosyjskim i polskim z abstraktami w języku angielskim, dzięki czemu periodyk posiada zasięg międzynarodowy, zyskując jednocześnie pochlebne recenzje krajowych i zagranicznych slawistów.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.