Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Other titles

ISSN

0137-1983
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

  • redakcja "Annales UMCS Sectio B (Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia)"

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / biannual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Annales UMCS Sectio B (Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia) jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły od 1946 r. Publikowane są w nim artykuły (w języku polskim lub angielskim) z zakresu szeroko pojętych nauk o Ziemi. Redakcja jest zainteresowana w szczególności pracami badawczymi z dziedziny geologii, geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej i turyzmu, gospodarki przestrzennej, geoinformatyki oraz z zakresu nauk pokrewnych. Annales UMCS sec. B jest czasopismem otwartym, skierowanym do szerokiego grona odbiorców reprezentujących zarówno grono naukowe, jak praktyków życia gospodarczego.
Journal contents
  • Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.