PL EN


2006 | 2 |
Article title

Lew Tołstoj jako prekursor bolszewizmu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
LEW TOŁSTOJ JAKO PREKURSOR BOLSZEWIZMU Streszczenie Fakt, że  Lew Tołstoj w znacznym stopniu ideowo przygotował bolszewizm, stało się dla wielu (O. Spengler, S. Frank)  oczywiste po Październiku 1917. Korzenie tego „prebolszewizmu” tkwiły w światopoglądzie pisarza: jego antyhistoryzmie (negacji ideałów Europy oraz dziejów Rosji), odrzuceniu instytucji państwa, Cerkwi, kulturowym nihilizmie, apologii prostego ludu i  kulcie pracy fi zycznej. Ekstremistyczny moralista  stał się, chyba wbrew swoim intencjom, sojusznikiem najbardziej nieludzkiego systemu. LEV TOLSTOY AS A FORERUNNER OF BOLSHEVISM Summary It became obvious for many (O. Spengler, S. Frank) after October 1917 that, to a considerable degree, Lev Tolstoy prepared bolshevism ideologically. That ‘prabolshevism’ traced its roots back to the writer’s world view: to his antihistorism (the negation of Europe’s ideals and history of Russia), rejection of the institutes of the state, rejection of Orthodox Church, cultural nihilism, apology of common people and cult of physical work. The extremist moralist became, against his own intentions, an ally of the most inhumane system.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2006-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-2-article-3896
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.