PL EN


2006 | 2 |
Article title

Człowiek polityczny” we współczesnej prasie Ukrainy: nazwy przenośne jako sposób poszerzenia zasobów frazeologicznych języka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„CZŁOWIEK POLITYCZNY” WE WSPÓŁCZESNEJ UKRAIŃSKIEJ PRASIE: OKREŚLENIA METAFORYCZNE JAKO SPOSÓB POSZERZANIAFRAZEOLOGICZNYCH ZASOBÓW JĘZYKA Streszczenie Artykuł poświęcony został przenośnym nazwom współczesnych działaczy politycznych Ukrainy (lub grup politycznych, do których należą). Analizie poddane zostały podstawy, na których opiera się takie właśnie nazewnictwo (według kryteriów „bezpośredniej działalności politycznej”, „miejsca urodzenia”, „rodzaju działalności zawodowej”, „analogii z innym znanym politykiem” itp.). Wyróż-nione zostały najczęściej stosowane chwyty tworzenia zarówno pozytywnego, jak i negatywnego image’u znanych polityków we współczesnej prasie ukraińskiej. „POLITICAL MAN” IN CONTEMPORARY UKAINIAN PRESS: METAPHORICAL TERMS AS MEANS OF ENLARGING LANGUAGE SOURCES Summary The article was devoted to the fi gurative sense of the names of Ukainian contemoprary political activists (or the political groups which they belong to). The basis of such nomenclature was analysed (according to the criteria of “direct political activity”, “the place of birth”, “the kind of occupation”, “parallel to another well-known politician” etc.)The most commonly used ways of creating both positive and negative image of well-known politicians in the contemporary Ukrainian press have been characterised. 
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2006-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-2-article-3898
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.