PL EN


2006 | 3 |
Article title

Z problematyki modalności i wyrażenia możliwości, konieczności i za-miaru w rosyjskich tekstach prawniczych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z PROBLEMATYKI MODALNOŚCI I WYRAŻENIA MOŻLIWOŚCI, KONIECZNOŚCI I ZAMIARU W ROSYJSKICH TEKSTACH PRAWNICZYCH Streszczenie Język prawniczy jest najbardziej powszechnym środkiem przekazywania informacji prawnych. teksty prawnicze są jednymi z najważniejszych ze społecznego punktu widzenia.Modalność jest istotną cechą każdej wypowiedzi. W tekstach prawniczych różne jej odcienie są wyrażane głównie za pomocą czasowników i predykatów modalnych.Uwzględniając nakazowy i normatywny charakter tekstów prawniczych, można w nich znaleźć również inne mniej widoczne środki wyrażenia możliwości, konieczności i zamiaru. MODALITY - EXPRESSING POSSIBILITY, NECESSITY AND INTENTION IN RUSSIAAN LEGAL TEXTS Summary Legal language is the most usual code of conveying legal information. Because of their social importance, legal documents belong to the most relevant texts. Modality is one of the constitutive features of each text, legal documents included. For expressing different shades of modality mainly modal verbs, modal adverbs and modal adjectives are used in legal documents. Considering the prescribing and obligatory character of legal documents there are also other less explicit ways of imposing obligations and conferring rights. 
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2006-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-3-article-3878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.