PL EN


2006 | 3 |
Article title

Semantyczne zróżnicowanie obrazu świętej Sofii w twórczości poetyckiej Władimira Sołowjowa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
SEMANtYCZNE ZRÓŻNICOWANIE OBRAZU ŚWIĘtEJ SOFII W TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ WŁADIMIRA SOŁOWJOWA Streszczenie Władimir Sołowjow to wielki rosyjski myśliciel, dziennikarz i poeta drugiej połowy XIX w. Przez całe swoje życie zajmował się filozofią Wiecznej Kobiecości i wprowadzał jej podstawy filozo-ficzne do swojej poezji. Mistyczne spotkanie ze Świętą Sofią określiło jego duchowe poszukiwania i twórczość poetycką. Sołowjow widział w niej gnostyczną Sofię, Wieczną Kobiecość, ucieleśnienie Boga na ziemi, osobę Chrystusa. Przenikanie poszukiwań filozoficznych do twórczości poetyckiej można zaobserwować na przykładzie pól semantycznych związanych z różnymi znaczeniami obrazów Sofii, ich werbalnego i plastycznego wyrażenia. Poezja Sołowjowa pozostaje dopełnieniem i komentarzem jego filozoficznych poszukiwań. SEMANTIC MANIFESTATIONS OF SAINT SOPHIA IN VLADIMIR SOLOVYEV´S POETRY Summary Vladimir Solovyev, a great Russian thinker, journalist, and poet, belongs to the Russian literary tradition of the last third of the 19-th century. Even during his lifetime his radiant personality affected not only his contemporaries but also the young literary newcomers. Vladimir Solovyev´s life was firmly grounded in his faith in Got, striving for men s returns to the divine essence of being. Saint Sophia as a symbol of „Eternal Womanhood” represented for him a mediator between Man - the Earth, and God - the Universe. this transposition of deep philosophical believes into poetic forms made a unigue message of a writer, not yet fully understood. Semantic fields that represent particular manifestations of Saint Sophia in Solovyev´s poetry are realised with various lexical symbols. those symbols produce specific semantic markings and stratification of Solovyev´s poetry.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2006-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-3-article-3879
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.