PL EN


2006 | 3 |
Article title

Z problematyki nieprzekształcalności rosyjskich zdań w stronie czynnej z czasownikami aspektu dokonanego (na tle języka czeskiego)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z PROBLEMATYKI NIEPRZEKSZTAŁCALNOŚCI ROSYJSKICH ZDAŃ W STRONIE CZYNNEJ Z CZASOWNIKAMI ASPEKTU DOKONANEGO (NA TLE JĘZYKA CZESKIEGO) Streszczenie Jednym z zagadnień związanych z kategorią strony w języku rosyjskim jest nieprzekształcalność zdań w stronie czynnej, czyli niemożność ich pasywizacji. O ich nieprzekształcalności decyduje głównie semantyka leksykalna. Przekształcalność jest ograniczona przez niektóre leksykalne znaczenia czasowników, utratę wyrazistości ich znaczenia leksykalnego, użycie przenośne czy potoczne nacechowanie. Wśród przyczyn nieprzekształcalności ważne miejsce zajmują również czynniki gramatyczne - morfo-logiczne i syntaktyczne. INABILITY TO TRANSFORM RUSSIAN SENTENCES IN PASSIVE VOICE CONTAINING ACTIVE VERBS (IN COMPARISON WITH CZECH) Summary One of the issues concerning the grammatical category of Russian verb voice is the irreversibility of active constructions, i.e., the impossibility to pasivize active constructions.the main role among reasons of irreversibility is played by lexical semantics. the possibility to be passivized can be restricted by certain lexical meanings of verbs, by weakening of their lexical meaning, by their use in metaphoric meaning and by usage of colloquial or non standard verbs.Grammatical factors influencing irreversibility are also important. they can be devided into morfological and syntactic ones. 
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2006-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-3-article-3882
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.