PL EN


2006 | 3 |
Article title

Nowa interpretacja kategorii ilości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
NOWA INTERPRETACJA KATEGORII ILOŚCI Streszczenie W artykule autorka, prezentując swoją monografię Funkcjonalno­semantyczne pole ilości w języku rosyjskim w porównaniu z czeskim, opisuje podstawowe środki wyrażenia (leksykalne, morfologiczne, leksykalno-morfologiczne, syntaktyczne i frazeologiczne) poszczególnych typów semantycznych określających ilość (ilość dającą się policzyć, ilość dającą się podzielić i ilość dającą się zmierzyć) w ramach funkcjonalno-semantycznego pola ilości.W centrum uwagi autora znalazły się także cechy typologiczne obu języków w wyrażaniu sto-sunków ilościowych. CATEGORY OF QUANTITY IN NEW INTERPRETATION Summary In the article the author presents monograph The Functional­Semantic Field of Quantity in Rus­sian in Comparison with Czech. the monograph deals with the ways in which quantity is expressed by nominal word classes in Russian as compared with Czech. the aim of the work is to describe and analyse the basic means of expression (morphological, lexical, lexico-morphological, syntactic and phraseological) of individual types of quantity (countable, divisible, measurable) within the functional-semantic field of quantity. the monograph also focuses on the typological specificities of Russian and Czech in expressing quantitative relations.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2006-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-3-article-3883
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.