PL EN


2006 | 3 |
Article title

O niektórych możliwościach tworzenia struktury walencyjnej z dwoma dopełnieniami w języku rosyjskim (w porównaniu z czeskim)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O NIEKTÓRYCH MOŻLIWOŚCIACH TWORZENIA STRUKTURY WALENCYJNEJ Z DWOMA DOPEŁNIENIAMI W JĘZYKU ROSYJSKIM (W PORÓWNANIU Z CZESKIM) Streszczenie W artykule przedstawiono rezultaty analizy rosyjskich zdań dwuczłonowych, zbudowanych według czteroelementowego modelu Snom - Vf - Sak - Sdat, którego osnową jest struktura walencyjna z dwoma dopełnieniami. Analizy zdań rosyjskich dokonano w porównaniu z ich czeskimi odpowiednikami.Model Snom - Vf - Sak - Sdat tworzy sześć różnych struktur semantycznych. Dla każdej z nich przytoczone zostały zbiory czasowników, które mogą zajmować pozycję predykatu.Stwierdzono, że w obydwu językach badany model jest wysoce produktywny, a ponadto można zaobserwować duże podobieństwa w semantyce czasowników rosyjskich i czeskich, które rządzą jednocześnie biernikiem i celownikiem bez przyimka. Zwrócono również uwagę na występujące różnice. ABOUT SOME OF POSSIBILITY OF REALIZATION OF VALENCY STRUCTURE WITH TWO OBJECTS (IN COMPARISON WITH CZECH LANGUAGE) Summary the article explores Russian major (subject-verb) sentences observing the Nnom-finiteV-Nacc-Ndat pattern in comparison with their Czech equivalents. the patterns create a 6 of various semantic stru-ctures. Each semantic structure is assigned a list of the verbs it may employ. the author concludes that the pattern show high productivity in Russian and in Czech and that both compared languages are considerably similar semantic content of verbs concerned. Such verbs are simultaneously com-plemented by the accusative case, without a preposition and the dative case, without a preposition, but the author also highlights some of existing differences.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2006-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-3-article-3886
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.