PL EN


2006 | 3 |
Article title

„Давайте пофорумимся!” - forum jako forma komunikacji interper-sonalnej w internecie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„ДАВАЙТЕ ПОФОРУМИМСЯ!” - FORUM JAKO FORMA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W INTERNECIE Streszczenie Autor analizuje forum internetowe jako formę komunikacji. Internet to nowy obszar komunikacji. Głównym czynnikiem, który określa specyfikę komunikacji w Internecie, jest elektroniczny charak-ter łączności. W związku z niektórymi sferami komunikacji w Internecie mówi się o kształtowaniu się nowego stylu języka - komputerowej formy języka mówionego, dla której charakterystyczna jest forma pisana, jednak w wyniku nieskrępowania i interaktywności posiada ona również cechy języka mówionego. Można zaobserwować kompensację środków niewerbalnych (prozodycznych i parajęzykowych). Komputerowa forma języka mówionego spotykana jest w poczcie elektronicznej, forach i czatach.Zanalizowane zostały również takie aspekty komunikacji jak temat, rozmówcy i ich wzajemne relacje, struktura tekstu komunikatu na forum oraz wybór środków językowych. FORUM AS A MEANS OF COMMUNICATION ON THE INTERNET Summary the article deals with forum as genre of Netspeak. the Internet is a new communicative sphere. the main factor influencing communication via the Internet is its mediated character. With respect to some communicative situations in the Internet a new species of communication is spoken about - Netspeak or Computer Mediated Communication. It has features of both writing and speach plus some other properties. Compensation of non-verbal features of speach in writing. Netspeak is used in e-mail, forum and chat. Such features of CMC as topic, participants and their relationship, posts text structure and choise of lexis and grammar patterns is discussed, as well. 
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2006-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-3-article-3887
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.