PL EN


2006 | 3 |
Article title

O jednej funkcji czeskiego adiektywnego leksemu zaimkowego „ten” w porównaniu z jego rosyjskim odpowiednikiem „этот”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O JEDNEJ FUNKCJI CZESKIEGO ADIEKTYWNEGO LEKSEMU ZAIMKOWEGO TEN W PORÓWNANIU Z JEGO ROSYJSKIM ODPOWIEDNIKIEM ЭТОТ Streszczenie Autorka artykułu w ujęciu konfrontatywnym czesko-rosyjskim rozpatruje frazemy i idiomy, których częścią składową jest leksem zaimkowy „ten / этот”.Na podstawie analizy zebranego materiału skonstatowano, że istnieje wyraźna asymetria w użyciu badanego leksemu w obu językach. Zdecydowana większość czeskich frazemów z zaimkowym leksemem „ten” nie jest zgodna ze swym funkcjonalnym odpowiednikiem zarówno w aspekcie formalnym, jak i w aspekcie motywacji. Ponadto liczba konstrukcji idiomatycznych z leksemami zaimkowymi w języku czeskim jest większa niż w rosyjskim. ABOUT A FUNCTION OF THE CHECH ADJECTIVAL PRONOUN LEXEME TEN COMPARED WITH ITS RUSSIAN CONTERPART ЭТОТ Summary the author deals in her Czech-Russian comparative scheme with idioms, a part of which is formed by the pronoun lexems ten and этот. On the basis of study of excerpt materials she draws the conclu-sion, that there is a clear asymmetry in use of this lexeme in either language on following counts:1. Czech idioms containing the lexeme ten do not match in the majority of cases their Russian functional counterparts, neither as for form, nor as for causativeness.2. Frequency of use of the idiomatic structures containing the given pronoun lexeme is higher in Czech than in Russian.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2006-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-3-article-3888
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.