PL EN


2006 | 4 |
Article title

Terminologia Ferdinanda de Saussure’a w języku rosyjskim i polskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
TERMINOLOGIA FERDINANDA DE SAUSSURE’A W JĘZYKU ROSYJSKIM I POLSKIM Streszczenie W artykule analizowana jest specyfi ka przekładu niektórych terminów teorii języka Ferdinanda de Saussure’a na język rosyjski i język polski. Autor zauważa trudności a nawet brak możliwości ścisłego przekładu niektórych terminów, na przykład language, parole i in., również zwraca uwagę na niepełne zrozumienie lub nawet niezrozumienie wielu ważnych aspektów teorii we współczes-nych interpretacjach lingwistycznych. W związku z tym w artykule zaakcentowana jest aktualność i heurystyczność teorii języka Ferdinanda de Saussure’a dla współczesnej lingwistyki. TERMINOLOGY OF THE FERDINAND DE SAUSSURE IN RUSSIAN AND IN POLISH Summary In the present paper it has been analyzed the originality of translation some terms of the theory Ferdinand de Saussure in Russian and in Polish. There have been found as diffi cult or even impos-sible to translate some terms, for example, such as language, parole and so on. It has been focused on insuffi cient understanding or even nonunderstanding of many important aspects of the theory Ferdinand de Saussure in the modern linguistic interpretations. In connection with this in the article it has been accented the actuality and heuristics of the theory Ferdinand de Saussure for modern linguistics. 
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2006-10-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-4-article-3866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.