PL EN


2007 | 2 |
Article title

Subiekywna świadomość (gra umysłu) w powieści Andrieja Biełego Petersburg

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
SUBIEKTYWNA ŚWIADOMOŚĆ (GRA UMYSŁU) W POWIEŚCI ANDRIEJA BIEŁEGO PETERSBURG Streszczenie Charakterystyczną cechą Petersburga Andrieja Biełego jest dwuplanowość świata. W stosunku do realnego w powieści istnieje drugi plan (wewnętrzny) - przeniknięcie w głąb podświadomo-ści bohaterów, w świat ich myśli i uczuć. Dwa plany uzupełniają się wzajemnie, a akcja toczy się w obydwu planach narracji.W artykule została podjęta próba zbadania wewnętrznego świata przeżyć bohaterów. Obiektem analizy jest świadomość ojca i syna Ableuchowów oraz Dudkina - trzeciego bohatera powieści. Jako ogniwo łączące w powieści występuje świadomość pierwszoosobowego narratora. SUBJECTIVE CONSCIOUSNESS (PLAYING OF INTELLECT) IN THE ANDREJ BIELY’S NOVEL PETERSBURG Summary The two-plan vision of the world is a specifi c feature of the Andrej Bely’s novel Petersburg. Ac-cording to the real plan there is an other plan (the inner plan) in the novel, it means: a deep penetra-tion into subconsciousness of characters, into their thoughts and feelings. The two plans complete themselves, the development of the action proceeds in the both plans of the narration.In the article there was an attempt to research the inner world of character’s feelings. The conscious-ness of the father and his son Ableukhov and Dudkin, the third character of the novel, becomes the object of the research. The consciousness of the fi rst-person narrator appears as a linking element of the novel. 
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2007-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2007-issue-2-article-3830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.