PL EN


2007 | 4 |
Article title

Re-imagining the Masses: Toward a Politics of Russian Popular Culture

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ПРЕДСТАВЛЯЯ СЕБЕ МАССЫ ПО-НОВОМУ. К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКЕ РУССКОЙ ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЫ Резюме Статья является обзорной вступительной статьей к сборнику.  В ней автор рассматривает и детально анализирует статьи авторов сборника, а также делает попытку привести их к «общему знаменателю», выявляя связи и параллели и связывая разные по подходу и темам статьи вопросами массовой и популярной культуры.  Автор также пытается определить разницу между этими двумя терминами в связи с их проявлениями в современной русской культуре. WYOBRAŻAJĄC SOBIE MASY PO NOWEMU. Z PROBLEMATYKI POLITYCZNOŚCI ROSYJSKIEJ KULTURY POPULARNEJ Streszczenie Niniejszy artykuł stanowi rodzaj wprowadzenie do całości prezentowanego tu materiału. Autor analizuje w nim poszczególne prace, a także podejmuje próbę sprowadzenia ich do “wspólnego mianownika”, ukazując związki i paralele tych różnych metodologicznie i tematycznie studiów. Usiłuje także określić relacje między polami problemowymi polityki i kultury popularnej oraz ich relacji w rosyjskiej kulturze.
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2007-10-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2007-issue-4-article-3797
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.